Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Propozície / Race Info

RACE INFO (EN)

Usporiadateľ:             Musher klub Lučenec  

Termín:                      10.-15.1.2014 (definitívne potvrdenie vhodných snehových podmienok 6.1.)

Miesto pretekov:        Oravská Polhora – chata Slaná Voda (49.526232,19.473492)

Druh pretekov:           sane – šprint, mid, long (atyp – zaradený do poháru Iron Sleddog Man)   

Trať pretekov:            šprint - 2x 10km,

                       mid - cca 70 km, long - cca 180 km, trať etapová, kopcovitá, technicky náročná

Súťažné kategórie:

Šprint: D, D1, D2, C, C1, C2, B, B1, B2, A, A1, A2, O, SKJ

Mid: MB, MB1, MB2, MU, MU1, SKJ 

Long: LT1, LT2, LTO, LU, SKJ, PULKA
 

Vyhodnotenie kategórie:  Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne piatich pretekárov v kategórii. 
Oddelené hodnotenie SH, AM+GP+SA pri účasti minimálne piatich záprahov v kategórii.

 

Časový harmonogram:  

ŠPRINT:

Piatok 10.1.      prezentácia od 19:30 – do 20:30, o 20:30 musher meeting (ÚČASŤ POVINNÁ!!! )

Sobota 11.1.    9:00 štart 1. kola (10km)

Nedeľa 12.1.     9:00 štart 2. kola (10km)

MID:

Piatok 10.1.    prezentácia od 12:00-13:30, 13:30 musher meeting (ÚČASŤ POVINNÁ!!! )

                        17:00 štart nočnej etapy (10km)

Sobota 11.1.    10:00 štart 1. etapy (30km)

Nedela 12.1.     10:00 štart 2. etapy (30km)                  

LONG:

Sobota 11.1.    prezentácia od 18:30 do 20:30, 20:30 musher meeting (ÚČASŤ POVINNÁ!!! )

Nedela 12.1.     10:00 štart 1. etapa (30km)   

            17:00 štart nočnej etapy s cieľom na bivaku

Pondelok 13.1. 9:00 štart 2.etapa (40km)
Utorok 14.1.     9:00 štart 3.etapa long (40km)

Streda 15.1.     9:00 štart 4. etapa (40km)

V sobotu večer musherák na Slanej vode :o)                    

 

Uzávierka prihlášok  3.1.2014 

Štartovné:        Šprint – 20€, mid – 30€, long - 50€

Prihlášky:          mailom: oravachallenge@gmail.com alebo na http://www.mushing.sk/prihlasky/2014-01-08-1.html

 

Platba vopred na účet: 0340845480/0900,  IBAN:7609000000000340845480, BIC: GIBASKBX

– do poznámky uviesť meno pretekára.

Zahraniční účastníci môžu platiť na mieste pri prezentácii.

Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku.

 

Veterinárne podmienky:   Platný očkovací preukaz s kompletným očkovaním podľa platnej legislatívy. 

Povinná výbava:               podľa platných pravidiel 

Vyhlásenie výsledkov:      šprint a mid v nedeľu, long v stredu

 

Ubytovanie a stravovanie:  

Stravovanie:      Musher + pomocník večera na musherparty zdarma

Ubytovanie:       Rezervácie ubytovania cez mail oravachallenge@gmail.com !!!

                          (Chata Slaná voda - www.slanavoda.sk )
                          vlastné v karavanoch – cena 10€ za celý pobyt

 

TOPlist